Skive AM indbyder til
2013 DM INDE
den 23-24 februar i Spar Nord Arena
Deltager- og klublister bliver tilgængelige på det kommende nye MARS site

Det anbefales ikke at linke direkte til test-sitet, da det i nær fremtid vil skifte adresse.
Gå altid via MARS-NET.DK.

Fejl og mangler på deltagerlister må meget gerne rapporteres til Steen Madsen:
steen@mars-net.dk

Ligeledes modtages afbud meget gerne før stævnestart.

Tilmelding foregår ved at udfylde dette Excel tilmeldingsark
og sende det klubvis til Steen Madsen

Tilmelding senest den 10. februar 2013.

Klasse
Angiv venligst kun M eller K i ”Køn” kolonnen

Øvelse
Angiv venligst kun en af følgende værdier i ”Øvelse” kolonnen:
60, 200, 400, 800, 1500, 3000, 60H, HØ, ST, LÆ, TR, KU, 4X200

60H = 60 meter hæk
HØ = Højdespring
ST = Stangspring
LÆ = Længdespring
TR = Trespring
KU = Kuglestød
4X200 = 4 x 200 meter stafet

Bedste notering
Ved tilmelding skal oplyses bedstenotering ifølge den aktuelle årsrangliste for den indeværende indendørssæson (skæringdato 1. oktober 2012). På 1.500m og 3.000m medtages resultater fra igangværende og sidste indendørssæson. Resultatet vil blive brugt ved seedning. Deltagere der ikke har opnået resultater i den indeværende vil blive seedet uden resultat (jævnfør 13.3.44).
Seedning foretages på grundlag af den opgivne bedste notering og kan rettes op til 72 timer før stævnestart – ved skriftlig henvendelse til arrangøren (jævnfør 13.3.44).

Personlig rekord
Opgiv gerne om muligt personlig rekord.

Angiv gerne bedste notering / personlig rekord kun ved brug af cifre og punktum, f.eks. 8.01 (60 meter tid), 2.07.23 (800 meter tid), 1.65 (højde) o.s.v.

Yderligere information
Kan fås hos SKIVE AM - stævnets hjemmeside   Stævneleder: Annette Nørgård Jensen